Waarborg

  • Waarborg voor één week/2 weken: 300 euro
  • Waarborg voor één maand of meerdere maanden : 500 euro

Deze waarborg wordt samen met de huurprijs overgeschreven bij reservatie. Indien er bij vertrek uit de villa geen schade of verliezen worden vastgesteld, wordt het bedrag van de waarborg (met aftrek van de elektriciteitskosten) binnen max. 1 maand na vertrek teruggestort.